Đối tác gia công phần lớn iPhone cho Apple tập đoàn Foxconn đóng cửa trước đại dịch corona

Theo nguồn tin của Reuters và Bloomberg, tập đoàn Foxconn, đối tác gia công phần lớn iPhone cho Apple, sẽ ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất đến hết ngày…

Xem tiếp Đối tác gia công phần lớn iPhone cho Apple tập đoàn Foxconn đóng cửa trước đại dịch corona