Tuyển chọn 120 bài toán luyện thi violympic lớp 5 có đáp án

BÀI SỐ 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị
bằng 2/5
Trả lời:
Phân số đó là: 30/75

BÀI SỐ 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9
số chẵn.
Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2011 là:
( 2011 + 1 ) : 2 = 1006
( 2011 – 1 ) : 2 = 1005
Vì khoảng giữa có 9 số chẵn nên ta có:
Số nhỏ là : 1005 – 9 = 996
Số lớn là : 1006 + 9 = 1015

BÀI SỐ 3: Tìm 2 số biết tổng cả chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn.
Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng là 571 của nó là:
Số lớn là: ( 571 + 1 ) : 2 = 286
Số bé là : ( 571 – 1 ) : 2 = 285
Vì có 18 số chẵn ở giữa nên ta có:
Số lớn đó là: 286 + 18 = 304
Số bé đó là : 285 – 18 = 267
Đáp số: 267 và 304

BÀI SỐ 4: Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 3 số dư bằng 24 và biết
hiệu giữa số bị chia và số chia bằng 218.
Tìm số bị chia và số chia đó. Bài giải:
Gọi số chia là x theo bài toán ta có:
( 3x + 24) – x = 218 ==> x = 97
Vậy số bị chia là:
( 97 x 3 ) + 24 = 315
Đáp số: số bị chia là 315; số chia là 97

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 cực hay

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 theo 16 chuyên đề và 16 đề kiểm tra có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *