TUYỂN CHỌN BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO CHƯƠNG TRÌNH LỚP 4 FILE WORD

1. Cách tìm số trung bình cộng của nhiều số:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số số hạng.

2. Một số lưu ý về toán “Trung bình cộng”:

a/ Lấy số trung bình cộng của n số nhân cho n, ta được tổng của n số đó.

b/ Trung bình cộng của một số lẻ các số cách đều nhau chính là số ở chính giữa dãy số.

Trung bình cộng của một số chẵn các số cách đều nhau thì bằng tổng của cặp số cách đều hai đầu dãy số chia cho 2.

c/ Nếu một trong hai số nhỏ hơn trung bình cộng của chúng a đơn vị thì số đó nhở hơn số còn lại a x 2 đơn vị.

Một số bằng trung bình cộng của các số thì số đó bằng trung bình cộng của các số còn lại.

BÀI TẬP

333. Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a/ 345; 24 và 651

……………………………………………………………………………………………………………………………..

b/ 72; 48; 56 và 80

……………………………………………………………………………………………………………………………..

c/ 143; 125; 182; 519 và 701.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

d/ 0; 5; 4; 14; 472

……………………………………………………………………………………………………………………………..

e/ 8; 8; 24; 48

……………………………………………………………………………………………………………………………..

334. Một cửa hàng bán vải, ngày thứ nhất bán 514m vải, ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 36m vải. ngày thứ ba bán ít hơn ngày thứ nhất 216m vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán bao nhiêu mét vải?

335. Một đội xe chở hàng vào kho. Trong 4 ngày đầu, mỗi ngày chở vào 45 tấn hàng. Trong 2 ngày sau, mỗi ngày chở vào 24 tấn hàng. Hỏi trung bình mỗi ngày kho nhận được bao nhiêu tấn hàng?

336. Một cửa hàng bán dự định bán hết số hàng tồn kho trong 7 ngày. Trong 3 ngày đầu, mỗi ngày bán hết 240 tạ hàng. Trong 2 ngày kế tiếp, mỗi ngày bán 32 tấn hàng. Hỏi trong 2 ngày cuối, trung bình mỗi ngày phải bán bao nhiêu tạ hàng? Biết cửa hàng tồn kho 180 tấn.

337. Một  cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán 24 tạ gạo. Ngày thứ hai bán 36 tạ gạo. Ngày thứ ba bán bằng số trung bình cộng của hai ngày  đầu. Ngày thứ tư bán nhiều hơn số trung bình cộng của ba ngày đầu 2 tạ. Hỏi ngày thứ tư cửa hàng bán bao nhiêu tạ gạo?

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *