Trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên tham gia hướng dẫn dự án khoa học kỹ thuật

Sở GD&ĐT Thái Bình hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung…

Xem tiếp Trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên tham gia hướng dẫn dự án khoa học kỹ thuật