Hơn nửa triệu người Hàn Quốc ký đơn đòi cưỡng chế giải thể giáo phái Tân Thiên Địa

552.000 người Hàn Quốc ký đơn kiến nghị kêu gọi cưỡng chế giải thể giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonj), nơi lây nhiễm COVID-19 lan tràn ở Hàn Quốc. >>>Gia…

Xem tiếp Hơn nửa triệu người Hàn Quốc ký đơn đòi cưỡng chế giải thể giáo phái Tân Thiên Địa