Đối tượng nào được cấp giấy thông hành sang Trung Quốc, Campuchia và Lào?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định những trường hợp được cấp giấy thông hành sang các nước Trung Quốc, Campuchia và Lào đối với công dân Việt…

Xem tiếp Đối tượng nào được cấp giấy thông hành sang Trung Quốc, Campuchia và Lào?