53.000 tỷ đồng cho vay BOT, có nguy cơ phải cơ cấu nợ, phát sinh nợ xấu cho các ngân hàng

Dự án BOT, BT giao thông đang tăng trong khi có nhiều dự án doanh thu lại không đạt như dự tính, khiến 53.000 tỷ đồng có nguy cơ phát…

Xem tiếp 53.000 tỷ đồng cho vay BOT, có nguy cơ phải cơ cấu nợ, phát sinh nợ xấu cho các ngân hàng