Hà Nội: Liệu hơn 2 nghìn giáo viên hợp đồng có mừng hụt trước cơ hội “xét đặc cách”?

Sau những tranh đấu quyền lợi, hơn 2 nghìn giáo viên hợp đồng tại Hà Nội chưa kịp vui mừng trước cơ hội được “xét đặc cách” đã phải “ngã…

Xem tiếp Hà Nội: Liệu hơn 2 nghìn giáo viên hợp đồng có mừng hụt trước cơ hội “xét đặc cách”?