Bộ giáo án Toán lớp 5 mới 3 cột theo PTNL

Toán

BÀI 1: ôn tập khái niệm về phân số

I – MỤC TIÊU:

– Củng cố khái niệm ban đầu về phân số: Đọc, viết phân số.

– Ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số.

II – CHUẨN BỊ:

– Các tấm bìa cứng cắt vẽ hình như phần bài học SGK.

III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
I – KIỂM TRA BÀI CŨ:     II – BÀI MỚI 1. Giới thiệu bài:     2. Bài mới: a) Ôn tập khái niệm PS.       b) Ôn tập cách viết thương hai số thập phân, cách viết mỗi STN dưới dạng PS. * Viết thương của hai số dưới dạng phân số. 1 : 3; 4 : 10; 9 : 2           * Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng PS. – Nhắc nhở một số yêu cầu về đồ dùng, dụng cụ học tập môn Toán.   – Củng cố khái niệm phân số, cách viết thương, STN dưới dạng PS.   – GV đưa miếng bìa 1. ? Đã tô màu mấy phần băng giấy? ! Đọc và viết phân số chỉ số phần đã tô màu. – GV hướng dẫn tương tự với các hình còn lại. ! Viết thương của các phép chia dưới dạng PS. ! Nhận xét. ? 1/3 có thể coi là thương của phép chia nào? – Gv hỏi tương tự với 2 phép tính còn lại. ! Đọc chú ý 1 SGK. ? Khi dùng PS để viết kết quả của phép chia STN cho ? STN khác 0 thì PS có dạng như thế nào? – Nghe       – HS nghe        – HS quan sát, trả lời:  băng giấy. – 1 HS lên bảng, lớp làm giấy nháp.   – 3 HS thực hiện trên bảng; cả lớp làm bảng tay. – Đọc và nhận xét cách làm của bạn. – Là thương của phép chia: 1 : 3     – TS là số bị chia; mẫu số là số chia.
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

Toán

BÀI 2: Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

I – MỤC TIÊU:

– Giúp HS nhớ lại tính chất cơ bản của PS.

– Áp dụng tính chất cơ bản của PS để rút gọn và quy đồng mẫu số các PS.

II – CHUẨN BỊ:

– Các bài tập SGK.

III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
I – KIỂM TRA BÀI CŨ:       II – BÀI MỚI 1. Giới thiệu bài:       2. Bài mới: a) Các tính chất cơ bản của PS.   – Nếu ta nhân cả TS và MS  của 1 PS với cùng 1 STN khác 0 được 1 PS bằng PS đã cho.     – Nếu chia hết cả TS và MS của 1 PS cho cùng một STN khác 0 thì được 1 PS bằng PS đã cho. b) Ứng dụng tính chất cơ bản của PS: * Rút gọn PS: – Chấm VBTVN. ! Làm miệng bài 1. ! Làm B bài 2; 3; 4 – Nhận xét, cho điểm.   – Tiết học này chúng ta sẽ củng số lại tính chất của PS và áp dụng tính chất này vào RG và QĐMS các phân số. – Đưa VD1: ! Tìm số thích hợp điền vào ô trống. – GV nhận xét. ? Khi nhân cả TS và MS của 1 PS với cùng 1 STN khác 0 ta được gì? – Đưa VD2: – Hướng dẫn như VD1. ? Khi chia cả TS và MS của 1 PS cho cùng 1 STN khác 0 ta được gì?       ? Thế nào là RGPS? – 3 HS nộp vở. – 2 HS làm miệng. – 3 HS làm bảng lớp.     – Nghe.           – 1 HS lên bảng, lớp làm bảng tay.   – Được 1 phân số mới bằng phân số đã cho.       – Nếu chia hết cả TS và MS của 1 PS cho cùng một STN khác 0 thì được 1 PS bằng PS đã cho.     – Trả lời.

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *