Tuyển tập bộ đề kiểm tra Toán lớp 3 cuối học kì 1 file word có đáp án

I. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng (4 điểm)

Bài 1. Chữ số 7 trong số 576 có giá trị là:
A. 7 B. 70 C. 700

Bài 2. Giá trị của biểu thức: 27 : 3 + 45 là:
A. 54 B. 55 C. 56

Bài 3. Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 3m 8cm = …. cm.
A. 38 B. 380 C. 308

Bài 4. Hình ABCD có số góc vuông là:

A. 2. Đó là: ……………………………………………………………………………………………………
B. 3. Đó là: ……………………………………………………………………………………………………
C. 4. Đó là: ……………………………………………………………………………………………………
C. Không có góc vuông nào

Bài 5. 124 x 3 = …. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 362 B. 372 C. 374

Bài 6. Gấp số 5 lên 4 lần ta được số……?
A. 20 B. 25 C. 30

II. Làm các bài tập sau (6 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính (2 điểm)
a) 125 + 238 b) 424 – 81 c) 106 x 8 d) 486 : 6

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *