Tuyển tập 15 đề ôn tập Toán lớp 3 ôn thi học sinh giỏi

ĐỀ 1

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

 Bài 1:Mẹ 30 tuổi, con 5 tuổi. Hỏi tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con?

           A.  5 lần        B. 3 lần         C. 6 lần

Bài 2: Số dư  của phép chia 262 : 5 là:

          A. 12           B. 2       C. 1                D. Không dư

Bài 3: Kết quả của phép nhân 107 x 5 là:

           A.  505             B.  835                   C.  535                 D. 135

Bài 4: Mỗi xe ô tô chở được 3 tấn, để chở hết 11 tấn thì cần ít nhất bao nhiêu xe ô tô?

         A. 4 xe        B.  3 xe        C.  2 xe       

Bài 5: Biểu thức nào sau đây có giá trị lớn nhất:

          A.   146 + 45          B.   267 – 176             C.  42 x 6           D.  360 : 9

Bài 6: Hình vẽ có mấy góc vuông và mấy góc không vuông ?            

A.    Có 1 góc vuông và 3 góc không vuông

B.    Có 2 góc vuông và 3 góc không vuông

C.   Không có góc vuông và 3 góc không vuông    

PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tính giá trị của các biểu thức:

  a) 123 x 4 – 276  ;                              b) 568 : 4 + 173

Bài 2 (1 điểm): Tìm x:

      a) x : 3 = 163                                                                b) 168 : x = 8

Bài 3 (2 điểm): Theo kế hoạch một đội sản xuất phải làm được 560 sản phẩm nhưng đến nay làm đã đạt được  kế hoạch. Hỏi đội sản xuất còn phải làm bao nhiêu sản phẩm nữa?

Bài 4 :

a) Tính nhanh (1điểm)

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *