TUYỂN CHỌN 50 ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN LỚP 3 CÓ ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1. Chữ số 5 trong số 451 có giá trị là:
A. 5 B. 50 C. 500

Câu 2. Giá trị của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:
A. 54 B. 53 C. 52

Câu 3. Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 4m7cm = …… cm.
A. 407 B. 470 C. 47

Câu 4. Hình ABCD có số góc vuông là:

A. 3
B. 2
C. 4

Câu 5. 126 x 3 = …. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 368 B. 369 C. 378

Câu 6. Gấp số 6 lên 7 lần ta được số……?
A. 42 B. 24 C. 13
II: Phần tự luận (6 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính:
a) 125 + 238 b) 424 – 81 c) 106 x 8 d) 486 : 6

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *