Tuyển tập 20 đề kiểm tra Toán lớp 2 có lời giải chi tiết file word

Câu 1: Viết các số: (1 điểm)

            48 , 29 , 37 , 63 , 81

  1. Theo thứ tự từ bé đến lớn:
  2. Theo thứ tự từ lớn đến bé:

Câu 2: (2 điểm)

  1. Tính nhẩm:

8 + 9 =                                     29 + 5 =                                   17 – 6 =                                   46 – 27 =

  • Đặt tính rồi tính:

68 – 39                                    35 – 28                                    27 + 64                                   77 + 8

Câu 3: Tìm x: (2 điểm)

  1. x + 48 = 63                                                     c)   27 + x = 52
  2. x – 24 = 16                                                      d)   x – 5 = 47

Câu 4: Số ? (1 điểm)

  1. 8 + 5 = 5 +      + 6                                            c)   60 –      = 5
  • 17 –     > 7                                                       d) 45 – 18 = 19 +  

Câu 5: Nối phép tính với kết quả đúng: (1 điểm)

Câu 6: Xem tờ lịch dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm: (1 điểm)

  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
12     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  1. Trong tháng 12 có các ngày thứ sau là ngày …..
  2. Thứ bảy tuần này là ngày 18 tháng 12. Thứ bảy tuần trước là ngày ….. tháng …..
 

Câu 7: Nhà chú Ba nuôi 100 con gà. Nhà cô Tư nuôi ít hơn nhà chú Ba 17 con gà. Hỏi nhà cô Tư nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)

Câu 8: Trong hình vẽ bên: (1 điểm)

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *