Tuyển chọn 50 đề thi Toán lớp 2 có đáp án

I . TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả
đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Số liền trước của 69 là:
A. 60 B. 68 C. 70 D. 80

Câu 2: (0,5 điểm) Số lớn nhất có hai chữ số là:
A. 10 B. 90 C. 99 D. 100

Câu 3: (0,5 điểm) Điền dấu(<, >, =) thích hợp vào ô trống: 23 + 45 90 – 30
A. < B. > C. = D. +

Câu 4: (0,5 điểm) – 35 = 65. Số cần điền vào ô trống là:
A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 5: (0,5 điểm) 1 ngày có …. giờ. Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 12 B. 24 C. 14 D. 15

Câu 6: (0,5 điểm)
Hình bên có số hình tứ giác là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

II. TỰ LUẬN: (7 điểm) Thực hiện các bài toán theo yêu cầu:
Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

26 + 29 45 + 38 41 – 27 60 – 16

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *