Bộ phiếu bài tập cuối tuần Toán và Tiếng Việt lớp 2 file word

Họ và tên:…………………….     PHIẾU BÀI TẬP (SỐ 1) Lớp 2…          Bài 1: Đặt tính rồi tính: 35 + 40         86 – 52         73 – 53          …

Xem tiếp Bộ phiếu bài tập cuối tuần Toán và Tiếng Việt lớp 2 file word

Đề khảo sát chất lượng môn Toán Tiếng Việt lớp 5 file word

TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINH             KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I Lớp:  5…….                                                             NĂM HỌC: 2017 – 2018 Họ và tên:………………………………………..              Môn: Tiếng Việt                                   …

Xem tiếp Đề khảo sát chất lượng môn Toán Tiếng Việt lớp 5 file word

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 4 file word cả năm

Phiếu ôn TẬP Môn Tiếng Việt (Tuần 1) Bài 1:Điền s hoặc x vào từng chỗ trống cho phù hợp: …ao động                        …ao giấy tờ                                …

Xem tiếp Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 4 file word cả năm